Witamy w naszym sklepie! Jestes nowym klientem?Zarejestruj się!
Wartość 0,00 PLN
Ilość pozycji0

Wyszukiwarka

opcje zaawansowane

Słowniki

Przeglądaj

Dane kontaktowe

Firma Kolekcjonerska Tomasz Kosacki

Telefon: (+48)508 047 258

email: sklep@goldon.pl
zobacz więcej zobacz więcej

Regulamin sklepu internetowego www.goldon.pl

Regulamin sklepu internetowego www.goldon.pl (ostatnia aktualizacja na 25 maja 2018 roku).

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.goldon.pl, zwany dalej SKLEPEM prowadzony jest przez Firmę Kolekcjonerską Tomasz Kosacki , ul. Hoża 66/68 lok. 313, 00-682 Warszawa NIP:5212735430 Regon: 140469961 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej.

(REALIZACJA ZAMÓWIENIA)

2. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem :
• strony internetowej sklepu www.goldon.pl
• poczty elektronicznej: sklep@goldon.pl
• telefonu nr 508 047 258 ( w g. 9-17).

3. Sklep, w szczególnych przypadkach, zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyn, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta. W takim przypadku dokonana za zamówienie wpłata zostanie zwrócona Kupującemu najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego.
4. Ceny widoczne na stronie internetowej www.goldon.pl . zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
5. Cena podana na stronie www.goldon.pl przy produkcie w chwili składania zamówienia jest wiążąca i ostateczna.
6. Ceny towarów widoczne na stronie internetowej www.goldon.pl nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy doliczane są do całkowitej ceny zamówienia. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie www.goldon.pl po dokonaniu przez Kupującego wyboru sposobu płatności i dostawy.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
8. W Sklepie istnieje możliwość zapłaty za zakupione towary przelewem bankowym na konto Sklepu (w PKOBP nr 20 1020 1013 0000 0502 0141 1032 ) oraz za pomocą karty kredytowej na stronie internetowej Sklepu. Przy płatności kartą kredytową pobierana jest dodatkowa opłata manipulacyjna w wy. 2,5 % wartości brutto zamówienia. W przypadku niektórych produktów Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyboru form płatności. Stosowna informacja zostanie umieszczona przy danym produkcje na stronie internetowej Sklepu.
9. W przypadku braku wpłaty w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. Dla wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu płatności. Informacja o skróconym terminie płatności zostanie umieszczona przy danym produkcie na stronie internetowej sklepu.
10. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub na życzenie Klienta – faktura VAT lub faktura VAT marża.
11. Zamówiony towar jest dostarczany do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Sposób dostawy towaru zależy od wartości zamówienia oraz wyboru Kupującego podczas składania zamówienia. Szczegółowy opis sposobów wysyłki oraz cennik wysyłki znajduje się na stronie internetowej Sklepu.

(REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ZWROTY)

12. Kupujący może zrezygnować z całości lub części zamówienia bez podania przyczyny najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia o przyjęciu zamówienia do realizacji. Aby dokonać rezygnacji lub zmiany w zamówieniu należy przesłać odpowiednią informację na adres e-mail: sklep@goldon.pl.
Z prawa do rezygnacji z zamówienia wyłączone są produkty oferowane w dziale "złoto inwestycyjne" oraz "srebro inwestycyjne". Zgodnie z art. 38 pkt 2 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z pózn. zm.), prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta oraz zwrotu towaru lub jego wymiany jest wyłączone dla towarów, których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

13. Jeśli towar nie był używany lub w żaden inny sposób zniszczony można dokonać zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Oświadczenie o rezygnacji należy przesłać w ciągu 14 dni od otrzymania zamówionych produktów na e-mail sklep@goldon.pl. Towar powinien zostać zwrócony w ciągu 14 dni od przesłania oświadczenia o rezygnacji razem z otrzymanym paragonem lub fakturą VAT na następujący adres: Firma Kolekcjonerska Tomasz Kosacki, ul. Hoża 66/68 lok. 313, 00-682 Warszawa. Sklep zwraca Klientowi należność za odesłane towary nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Należność zostanie zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.
Z prawa do zwrotu wyłączone są produkty oferowane w dziale "złoto inwestycyjne" oraz "srebro inwestycyjne". Zgodnie z art. 38 pkt 2 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z pózn. zm.), prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta oraz zwrotu towaru lub jego wymiany jest wyłączone dla towarów, których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

(ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKOŚĆ PRODUKTU)

14. Sklep zobowiązuje się do dostarczania towarów wolnych od wad.
15. Uszkodzenia powstałe w transporcie zostają przeniesione na Sklep.

(REKLAMACJE)

16. Sklep udziela gwarancji na wszystkie sprzedane towary na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.
17. Reklamowane towary należy wysyłać na adres : Firma Kolekcjonerska Tomasz Kosacki, ul. Hoża 66/68 lok. 313, 00-682 Warszawa. ( z dopiskiem reklamacja – goldon.pl) . Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
18. Reklamacje są rozpatrywane najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem.
19. W przypadku uzasadnionej reklamacji, produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe , zostaną zaoferowane do wyboru inne, dostępne w sklepie produkty lub zostaną zwrócone pieniądze.
20. Koszty związane z odesłaniem produktu reklamowanego zostaną zwrócone przelewem bankowym niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

(OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH)

21. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane i chronione na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w tym szczgólnie w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
22. Dane osobowe są przetwarzane przez Firmę Kolekcjonerską Tomasz Kosacki , ul. Hoża 66/68 lok. 313, 00-682 Warszawa NIP:5212735430 Regon: 140469961 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej.
23. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności Użytkowników oraz Kupujących określa Polityka Prywatności, dostępna na stronie Sklepu.

(POSTANOWIENIA KOŃCOWE)

24. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu .
25. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sklepu Goldon.pl”. Wszelkie zmiany niniejszych warunków i zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu.
26. W sprawach w "Regulaminie sklepu internetowego WWW.Goldon.pl" mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.


Akceptujemy nastepujace
formy płatnosci:
Sklep internetowy Goldon.pl
Stworzony w oparciu o sklep internetowy AptusShop, wykonanie aptus.pl